Op 8 juli is het rapport "Vrijkomende Agrarische Bebouwing in Zeeland tot 2030" aangeboden aan Provinciale Staten. De Rekenkamer heeft het Kadaster in samenwerking met Alterra opdracht gegeven om na te gaan wat de verwachting is van de omvang en de aard van agrarische gebouwen die tot 2030 zullen vrijkomen. Ongeveer een derde van de huidige opstallen wat neerkomt op 1,3 miljoen m2 zal naar verwachting vrijkomen. Dit heeft een forse impact op de ruimtelijke omgeving. Download hier het rapport of lees hier het Persbericht VAB def.080716