Op 8 juli is het rapport "Opdrachtgeverschap Brzo beschouwd" aangeboden aan Provinciale Staten. De Rekenkamer heeft onderzocht hoe de provincie Zeeland de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij bedrijven met grote milieurisico's uitvoert.
Honderden bedrijven in Nederland werken op grote schaal met gevaarlijke stoffen. Vanwege de grote risico's die daarbij horen vallen deze bedrijven onder het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo). De provincies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken op gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij deze bedrijven. Zeeland telt ruim 20 Brzo-bedrijven waarvan de meeste uit de zogenaamde zware categorie.
Download het BRZO rapport of lees het het persbericht.