Op 25 september is het rapport Europese subsidies aangeboden aan Provinciale Staten. De Rekenkamer ging na wat voor de provincie de overwegingen zijn om Europese subsidies te verwerven en wat men er mee wil realiseren. Er werd vooral gekeken of het puur om het “binnenhalen” van extra geld gaat of het realiseren van provinciaal beleid. Verder is de communicatie naar ondernemers, kennisinstellingen burgers en Europa onderzocht en werden hiertoe interviews gehouden met vertegenwoordigers uit die sectoren. Download het rapport of lees het persbericht.