De Rekenkamer Zeeland heeft een quick scan uitgevoerd naar de opvolging van aanbevelingen van de Rekenkamer door de Provincie. De resultaten van de quick scan zijn in een interactieve bijeenkomst op 27 juni 2014 besproken met statenleden en ambtenaren. Hun reacties zijn verwoord in de aanbevelingen naar aanleiding van de bevindingen van de Rekenkamer.
Klik hier voor het rapport Opvolging aanbevelingen: een terugblik.