De Rekenkamer Zeeland heeft in 2014 een inventarisatie gedaan van het vastgoed en de gronden van de provincie Zeeland. De inventarisatie is uitgevoerd door het Kadaster in opdracht van de Rekenkamer Zeeland.
Klik hier voor het rapport Inventarisatie vastgoed en gronden provincie Zeeland.