Programma 2009-2011

In december 2008 verscheen het laatste meerjarige onderzoeksprogramma.In dit programma wordt een overzicht gegeven van de onderzoeksvelden die de rekenkamer de komende jaren wil bestrijken. Ten behoeve van dit programma¬†is onder meer gebruik gemaakt van de evaluatie die in 2008 is uitgevoerd en de aangedragen onderzoeksthema’s door de verschillende fracties. Het programma is jaarlijks bezien en bijgesteld. Het programma bood daarnaast ruimte voor onderzoek dat inspeelde op de actualiteit.

Bekijk hier het onderzoeksprogramma.