Krimp in beeld: het krimpbeleid van de provincie Zeeland

In dit rapport beschrijft de Rekenkamer de resultaten van het onderzoek naar het krimpbeleid van de provincie Zeeland in de periode 2007-2012. Het onderzoek analyseert het door de Provincie gevoerde beleid bij het oplossen en begeleiden van aan krimp gerelateerde knelpunten. Onderzocht is welke rol(len) de Provincie voor zichzelf ziet en de rol(len) die de Provincie in de praktijk vervult in de aanpak van aan krimp gerelateerde knelpunten in Zeeland. De Rekenkamer doet aanbevelingen hoe de Provincie haar rol op dit terrein kan versterken.
Klik hier voor het rapport Krimp in beeld of lees het persbericht.