Nieuwsberichten
18 december, 2019
Kader externe inhuur en uitbesteding van Provincie Zeeland kan beter
Provinciale Staten van Zeeland willen dat de Provi...
11 juni, 2019
Deugdelijk beleidskader ‘geheimhouding’, de uitvoering kan beter
De rekenkamer Zeeland onderzocht de toepassing van...
13 december, 2018
Energietransitie maakt forse inzet op samenwerken in Zeeland noodzakelijk
De rekenkamer Zeeland onderzocht samen met vier an...
08 november, 2018
Vier verbeter-aanbevelingen van Rekenkamer voor proces Westerschelde Ferry
De Rekenkamer Zeeland onderzocht de stappen die re...
26 oktober, 2018
Benoeming nieuw lid van het bestuur van de Rekenkamer Zeeland
Op 26 oktober 2018 werd Tanja Groenendijk-de Vos b...
28 september, 2018
Rekenkamer beveelt aan om effecten van natuurbeleid zichtbaarder te maken
De Rekenkamer Zeeland onderzocht het beleid voor h...
21 augustus, 2018
Rekenkamer beveelt aan om effectiever te sturen op processen met Rijk
De Rekenkamer Zeeland onderzocht de rol van de Pro...
15 juli, 2018
Vacature bestuurslid Rekenkamer Zeeland
Door het vertrek van een bestuurslid per 1 septemb...
01 juni, 2018
Terugtreden mevr. R.A. de Visser als bestuurslid van de Rekenkamer Zeeland
Vanwege keuzes in werk en privéleven heeft bestuu...
23 mei, 2018
Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Op 25 mei 2018 treedt de Wet Algemene Verordening ...
27 maart, 2018
Jaarverslag 2017
Op  7 maart 2018 werd het Jaarverslag 2017 van de...
05 januari, 2018
Onderzoeksprogramma 2018
Het bestuur van de Rekenkamer Zeeland heeft beslot...
05 september, 2017
Publicatie rapportage Financieel toezicht
De belangrijkste conclusies uit het onderzoek naar...
30 juni, 2017
Betekenis van werken in netwerken
De Rekenkamer Zeeland voerde een onderzoek uit naa...
22 december, 2016
Nieuw bestuur Rekenkamer Zeeland
  Op 16 december 2016 werd dhr. drs. H.J.W. ...
08 juli, 2016
Publicatie Vrijkomende Agrarische Bebouwing
Op 8 juli is het rapport “Vrijkomende Agrari...
08 juli, 2016
Publicatie Opdrachtgeverschap Brzo Provincie Zeeland
Op 8 juli is het rapport “Opdrachtgeverschap...
09 maart, 2016
Nieuwe medewerker Rekenkamer Zeeland
Op 1 maart is dhr. Alex Maas als onderzoeker in di...
11 december, 2015
Benoeming lid Rekenkamer Zeeland
Vandaag, 11 december 2015, is in de vergadering va...
25 september, 2015
Publicatie Europese subsidies in Zeeland
Op 25 september is het rapport Europese subsidies ...
10 april, 2015
Introductie nieuwe statenleden
Op 10 april maakten de nieuwe Statenleden kennis m...
31 oktober, 2014
Publicatie Deelnemingen: Overzicht en Inzicht
De Rekenkamer Zeeland heeft in 2014 onderzoek uitg...
26 september, 2014
Inventarisatie Provinciaal vastgoed
De Rekenkamer Zeeland heeft in 2014 een inventaris...
26 september, 2014
Publicatie opvolging aanbevelingen
De Rekenkamer Zeeland heeft een quick scan uitgevo...
14 juni, 2014
Interactieve bijeenkomst statenleden/Rekenkamer Zeeland
Om de opvolging en doorwerking van aanbevelingen v...
01 november, 2013
Publicatie Krimp in beeld
Krimp in beeld: het krimpbeleid van de provincie Z...
21 december, 2012
Publicatie concessie openbaar vervoer
De Rekenkamer Zeeland deed in de periode van juni ...
28 september, 2012
Publicatie Onderzoek promotiebeleid
Op 14 maart 2008 hebben Provinciale Staten de nieu...