De Rekenkamer Zeeland voert momenteel de volgende onderzoeken uit:

Geheimhouding

Onderzoek naar het opleggen, bekrachtigen en opheffen van geheimhouding bij de Provincie Zeeland.

Download de startnotitie

Externe inhuur en uitbesteding

Onderzoek naar sturing op de Provinciale organisatie en de aan de Provincie Zeeland verbonden partijen.

Download de startnotitie