De rekenkamer Zeeland voert momenteel het volgende onderzoek uit:

Volgt

Volgt

Download de startnotitie (link)

De publicatie van het onderzoeksrapport is voorzien voor xx 2020.