De Rekenkamer Zeeland voert momenteel de volgende onderzoeken uit:

Onderzocht en beoordeelt wordt hoe effectief Provinciale en Gedeputeerde Staten hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol hebben ingevuld aangaande het project Zuid-West 380 kV West.

De oplevering van de eindrapportage is voorzien voor juni 2018.

Onderzocht en beoordeelt wordt hoe doelmatig en doeltreffend het beleid van de Provincie Zeeland is, ten aanzien van het beheer van de natuurgebieden die onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland.

De oplevering van de eindrapportage is voorzien voor september 2018.

Samen met de andere provinciale Rekenkamers zal in kaart worden gebracht wat de ambities van alle provincies inhouden, hoe ze tot stand zijn gekomen.

De oplevering van de eindrapportage is voorzien voor december 2018.