De Rekenkamer Zeeland voert momenteel het volgende onderzoek uit:

Samen met de andere provinciale Rekenkamers zal in kaart worden gebracht wat de ambities van alle provincies inhouden, hoe ze tot stand zijn gekomen.

De oplevering van de eindrapportage is voorzien voor december 2018.