De Rekenkamer Zeeland voert momenteel een onderzoek uit naar de aanleg van de 380kV hoogspanningsleidingen in Zeeland.

De aanleg van deze hoogspanningsleidingen (onder) door en over Zeeland heen, heeft een grote impact op de omgeving. Uit het onderzoek moet duidelijk worden waar de verantwoordelijkheden bij dergelijke energie-infrastructurele projecten liggen en hoe de besluitvorming tot stand komt. Ook daarmee wordt bijgedragen aan het versterken van de sturende verantwoordelijkheden van Provinciale Staten.