De Rekenkamer Zeeland voert momenteel de volgende onderzoeken uit:

Onderzocht en beoordeelt wordt hoe doelmatig en doeltreffend het beleid van de Provincie Zeeland is, ten aanzien van het beheer van de natuurgebieden die onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland.

De oplevering van de eindrapportage is voorzien voor september 2018.

Samen met de andere provinciale Rekenkamers zal in kaart worden gebracht wat de ambities van alle provincies inhouden, hoe ze tot stand zijn gekomen.

De oplevering van de eindrapportage is voorzien voor december 2018.

De Rekenkamer onderzoekt samen met adviesbureau Significant de rechtmatigheid en doeltreffendheid van de aanbesteding van de OV-concessie Vlissingen-Breskens 2015-2018.

De oplevering van de eindrapportage is voorzien voor november 2018.