De rekenkamer Zeeland voert momenteel het volgende onderzoek uit:

Externe inhuur en uitbesteding

Onderzoek naar sturing op de Provinciale organisatie en de aan de Provincie Zeeland verbonden partijen.

Download de startnotitie

De publicatie van het onderzoeksrapport is voorzien voor september 2019.