Financiën

Overzicht begroting

De realisatie laat zien dat we ook dit jaar binen de begroting gebleven zijn. De relatief hoge post van dit jaar, Overige kosten wordt veroorzaakt door opleidingskosten van medewerkers. De resterende middelen vloeien zoals gebruikelijk terug naar de algemene middelen van de provincie.

Begroot Realisatie Resteert
Loonkosten (incl. bestuur) € 228.500 € 236.795 -/- € 8.295
Communicatie € 11.000 € 8.928 € 2.072
Uitbesteden onderzoek € 40.500 € 14.887 € 25.613
Overige kosten € 0 € 12.696 -/- € 12.696
Totaal € 280.000 € 273.306 € 6.694