Afgeronde onderzoeken

Eén van de onderzoeken die afgerond is in 2014 was “Opvolging Aanbevelingen: Een terugblik“. Dit onderzoek startte als een inventarisatie van de aanbevelingen vanuit eerdere onderzoeken. De resultaten daarvan zijn op 27 juni in een workshop met statenleden besproken en gezamenlijk zijn verbeterpunten geformuleerd. Het heeft o.m. geleid tot nieuwe werkafspraken met Statengriffie en de provinciale organisatie.

Op 26 september is een tweede rapport gepubliceerd: “Inventarisatie van vastgoed en gronden Provincie Zeeland“. De inventarisatie werd uitgevoerd door het Kadaster in opdracht van de Rekenkamer Zeeland. Samengevat kwam uit het onderzoek naar voren dat de administratie in hoofdlijnen op orde was, maar dat de borging van kennis over objecten onvoldoende was.

Op 31 oktober werd tenslotte het rapport “Deelnemingen: overzicht en inzicht” gepresenteerd.
Tijdens het onderzoek – met name uit de interviews- bleek dat er verschillende beelden bestaan bij statenleden, gedeputeerden en de ambtelijke organisatie over de informatievoorziening bij deelnemingen en de risicos die daaraan verbonden zijn.