Begroting en bestedingen in 2015
Begroot Realisatie
Loonkosten (incl. bestuur) € 230.100 € 228.562 € 1.538
Communicatie € 6.000 € 7.125 € -1.125
Uitbesteden onderzoek € 33.500 € 17.000 € 16.500
Overige kosten € 0 € 12.696 -/- € 12.696
Totaal € 281.600 € 266.934 € 14.666