Om de opvolging en doorwerking van aanbevelingen van de rekenkameronderzoeken te verbeteren is een inventarisatie gemaakt van de aanbevelingen uit eerdere onderzoeken. Op 27 juni is deze inventarisatie aan de hand van een casus in een bijeenkomst met diverse Statenleden besproken. Deze interactieve bijeenkomst werd geleid door de voorzitter van de Rekenkamer, de heer P. Castenmiller.
Op deze manier zijn door Statenleden en de Rekenkamer gezamenlijk verbeterpunten geformuleerd.
Deze verbeterpunten zullen vervolgens deel uit maken van het definitieve rapport dat aan de Provinciale Staten zal worden voorgelegd.