Hans Verdellen Op 16 december 2016 werd dhr. drs. H.J.W. Verdellen door Provinciale Staten per 1 januari 2017 benoemd als lid van de Rekenkamer Zeeland. Hans Verdellen is afgestudeerd in Juridische Bestuurswetenschappen (afstudeervariant: Overheidsbedrijfskunde) aan de Universiteit van Tilburg en volgde daarna een opleiding Bedrijfskundig Management voor Overheden. Hij heeft ruime ervaring opgedaan in een politiek-bestuurlijke omgeving en werkte voor diverse Rekenkamers. Hij volgt op 1 januari Peter Castenmiller op die na 12 jaar terugtreedt als lid, respectievelijk voorzitter van de Rekenkamer Zeeland. Het huidige lid Chris de Graaf volgt Castenmiller op als voorzitter van de Rekenkamer. Renée de Visser maakt als sinds december 2015 onderdeel uit van het bestuur van de Rekenkamer Zeeland.     Bestuur